Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is met veel zorg samengesteld. De Universiteit Utrecht en NTR kunnen echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de getoonde informatie op deze website. De Universiteit Utrecht en NTR aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid inzake de juistheid en volledigheid hiervan en behouden zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de tekstuele en/of grafische inhoud van deze website te verveelvoudigen, te distribueren, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, of op te slaan in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Universiteit Utrecht en NTR. De Universiteit Utrecht en NTR sluiten, mede ten behoeve van al degenen die aan deze website hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website.

De Universiteit Utrecht en NTR hebben hun uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte informatiematerialen, zoals teksten en  afbeeldingen. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact met ons op te nemen zodat het materiaal terstond kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.