Presentatie voortgang onderzoek Kasboekje van Nederland

Via dit formulier kan u zich aanmelden voor de presentatie van de voortgang
van ons onderzoek op 7 mei 2019. Iedereen die betrokken is geweest bij het onderzoek of
geïnteresseerd is in de voortgang ervan wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te
zijn!

Aanmeldformulier